Prijstabel

Verschillende bundels op maat

 

Met de bundels van IMMOplanit kunt u meteen aan de slag met het beheren van uw panden of maken van uw plaatsbeschrijvingen. Deze twee applicaties zijn zowel afzonderlijk als unifrom bruikbaar.

Onze bundels

Met de bundels van IMMOplanit kunt u meteen aan de slag met het beheren van uw panden of maken van uw plaatsbeschrijvingen. Deze twee applicaties zijn zowel afzonderlijk als unifrom bruikbaar.

Plaatsbeschrijving applicatie

€25/plaatsbeschrijving (Excl. BTW)

Normaal €35

 • Digitale plaatsbeschrijving maken binnen het uur
 • Zelf uitvoeren of laten uitvoeren door onze plaatsbeschrijvers*
 • Overzicht van herstellingen 
 • Eenvoudig digitaal ondertekenen
 • Selle communicatie tussen plaatsbeschrijver, huurder, verhuurder en het immokantoor

* Plaatsbeschrijvingen laten uitvoeren door onze plaatsbeschrijvers is een meerprijs, afhankelijk van de opdracht.

Beheer applicatie

€5/maand (Excl. BTW)

Normaal €7

 • Overzicht over al uw panden
 • Plaatsbeschrijvingen worden aan uw panden gekoppeld
 • Beheer van uit te voeren & uitgevoerde herstellingen
 • Snelle communicatie bij elke herstelling
 •  Financieel beheer van uw panden
 • Al uw documenten op één plaats
 • Eenvoudige communicatie via ons chat systeem

Meerdere panden?

Beschikt u over een uitgebreide vastgoed- portefeuille?

 • Laat ons uw panden importeren, zodat u direct van start kan gaan

Functionaliteiten per module

Functionaliteiten

*beschikbaar eind 2021

Plaatsbeschrijving
applicatie

Beheer
applicatie*

Plaatsbeschrijving & beheer applicatie*

Uw panden op 1 plaats

Overzichtelijk weergeven van al uw panden en hun gegevens.
E-mail & SMS meldingen over uw panden.
Bijhouden van documenten:
 • Loonfiches
 • Verhuurcontracten
 • Brandverzekeringen
 • Huurwaarborg
 • Energieprestatiecertificaat
 • Bodemattest
 • Elektrische keuring
 • Stookolieattest
 • Postinterventiedossier
Checklist van noodzakelijke documenten bij instap van nieuwe huurder.
Opvragen van documenten bij huurder via e-mail of sms.
Delen van documenten met alle partijen via e-mail & SMS
Chat systeem tussen huurder , verhuurder, immokantoor & plaatsbeschrijver
Functielijst communicatie - IMMOplanit

Plaatsbeschrijvingen

Digitale plaatsbeschrijvingen maken van u panden. Wie kan plaatsbeschrijvingen uitvoeren?
 • U als Immokantoor
 • u als plaatsbeschrijver
 • Via uw huidige plaatsbeschrijver
 • Via een externe plaatsbeschrijver
 • Via een plaatsbeschrijver van IMMOplanit
Bespaar tijd door ruimtes, foto’s en opmerkingen uit voorgaande plaatsbeschrijvingen over te nemen.
Voorzie foto’s en elementen vlot van commentaar door middel van spraaktechnologie.
Markeer herstellingen & schoonmaak per element. Staaf een herstelling & schoonmaak met onbeperkt aantal foto’s en commentaar.
Digitaal uitnodigen & ondertekenen van de verschillende partijen.
Alle partijen kunnen commentaar & herzieningen toevoegen aan de plaatsbeschrijving.
Archiefbewaring van plaatsbeschrijvingen
Functielijst plaatsbeschrijving - IMMOplanit

Herstellingen

Overzicht van alle reparaties voortkomend uit de gemaakte plaatsbeschrijvingen.
Markeer herstellingen & schoonmaak per element. Staaf een herstelling & schoonmaak met foto’s en commentaar.
De eigenaar beslist of hij de reparaties zelf uitvoert of laat uitvoeren door het immokantoor.
Voeg uw eigen vakmannen toe aan de applicatie en beheer uw herstellingen van offerte tot afwerking binnen 1 platform.
Reparaties beheren of laten uitvoeren door vakmannen binnen het IMMOplanit platform.
De huurder kan zelf herstellingen aangeven via de applicatie.
Overzicht en opvolging van de gemelde reparaties
E-mail & SMS meldingen bij het vaststellen van een nieuwe reparatie.
Offertes opvragen voor een reparatie
Reparaties factureren naar de juiste partijen
Functielijst herstellingen- IMMOplanit

Financieel

Koppel uw boekhoudkundig software met onze applicatie.
Beheer al uw facturen en offertes via onze applicatie.
Alle kosten van IMMoplanit worden automatisch ingeboekt in uw boekhoudkundige software.
Functielijst communicatie - IMMOplanit

Overige diensten

Opvolging verhuisdienst bij intrede/uittrede.
Opvolging verzekeringsmodule.
Functielijst Overige - IMMOplanit